A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 0.85% 1.13% 1.42% 1.70% 1.98% 2.27% 2.55% 2.83% 3.11% 3.40%
danych 1.12% 1.41% 1.69% 1.97% 2.26% 2.54% 2.82% 3.10% 3.39% 3.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:229
% 1.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  134  1.70
Ciechanów 5 397  706  706  679  25  3.68
Glinojeck 6 428  710  710  669  1.05
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  1.69
Grudusk 3 087  563  563  543  0.92
Ojrzeń 3 496  441  441  417  14  3.36
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  1.35
Regimin 4 069  982  982  943  0.85
Sońsk 6 408  897  897  854  19  2.22
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  229  1.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 117 51.09 0.89
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 32 13.97 0.24
FLAKIEWICZ Marcin 2 0.87 0.02
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 12 5.24 0.09
BIEŃKOWSKI Krzysztof 11 4.80 0.08
BARAŃSKI Rafał Paweł 11 4.80 0.08
SZUMIATA Tadeusz 3 1.31 0.02
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 15 6.55 0.11
CIEŚLIK Grażyna Bożena 4 1.75 0.03
KUKIEŁKA Sylwia 22 9.61 0.17