A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 2.01% 3.17% 4.33% 5.49% 6.65% 7.81% 8.96% 10.12% 11.28% 12.44%
danych 3.16% 4.32% 5.48% 6.64% 7.80% 8.95% 10.11% 11.27% 12.43% 13.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:1 027
% 7.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  704  8.91
Ciechanów 5 397  706  706  679  77  11.34
Glinojeck 6 428  710  710  669  91  13.60
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  13  2.75
Grudusk 3 087  563  563  543  22  4.05
Ojrzeń 3 496  441  441  417  24  5.76
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  35  5.26
Regimin 4 069  982  982  943  19  2.01
Sońsk 6 408  897  897  854  42  4.92
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  1 027  7.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 532 51.80 4.05
KOSESKI Adam Waldemar 283 27.56 2.15
IWANIAK Ilona 57 5.55 0.43
REJMER Leszek 11 1.07 0.08
MALINOWSKA Teresa 38 3.70 0.29
MIĄSKO Krzysztof 8 0.78 0.06
ANDRYCHOWSKI Janusz 21 2.04 0.16
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 19 1.85 0.14
MAKAREWICZ Błażej 25 2.43 0.19
STĄSIEK Zbigniew 33 3.21 0.25