A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 0.63% 0.85% 1.06% 1.28% 1.49% 1.71% 1.93% 2.14% 2.36% 2.57%
danych 0.84% 1.05% 1.27% 1.48% 1.70% 1.92% 2.13% 2.35% 2.56% 2.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:308
% 2.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  220  2.79
Ciechanów 5 397  706  706  679  18  2.65
Glinojeck 6 428  710  710  669  17  2.54
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  0.63
Grudusk 3 087  563  563  543  0.92
Ojrzeń 3 496  441  441  417  1.44
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  11  1.65
Regimin 4 069  982  982  943  0.95
Sońsk 6 408  897  897  854  19  2.22
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  308  2.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 206 66.88 1.57
SUSZYŃSKA Krystyna 19 6.17 0.14
SAJAK Paweł Ireneusz 4 1.30 0.03
WAWER Iwona Kamila 7 2.27 0.05
RYFIŃSKI Armand Kamil 23 7.47 0.18
NIECKARZ Magdalena 6 1.95 0.05
MACIEJEC Piotr 5 1.62 0.04
GALASIEWICZ Katarzyna 10 3.25 0.08
WIECZOREK Grzegorz 5 1.62 0.04
SŁOMKOWSKA Aleksandra 23 7.47 0.18