A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 0.64% 0.98% 1.33% 1.67% 2.02% 2.36% 2.70% 3.05% 3.39% 3.74%
danych 0.97% 1.32% 1.66% 2.01% 2.35% 2.69% 3.04% 3.38% 3.73% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:266
% 2.02%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  166  2.10
Ciechanów 5 397  706  706  679  11  1.62
Glinojeck 6 428  710  710  669  1.35
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  1.06
Grudusk 3 087  563  563  543  14  2.58
Ojrzeń 3 496  441  441  417  17  4.08
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  1.20
Regimin 4 069  982  982  943  0.64
Sońsk 6 408  897  897  854  30  3.51
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  266  2.02
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 53 19.92 0.40
CZARNECKI Norman Tomasz 22 8.27 0.17
PIÓRO Tomasz Grzegorz 6 2.26 0.05
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 11 4.14 0.08
GŁOWACKI Piotr 10 3.76 0.08
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 3 1.13 0.02
SMOSARSKA Dorota 64 24.06 0.49
KORZENIEWSKA Magdalena 5 1.88 0.04
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 3 1.13 0.02
CZYŻEWSKI Przemysław 89 33.46 0.68