A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat ciechanowski 

ciechanowski
brak 30.04% 32.87% 35.71% 38.54% 41.38% 44.21% 47.04% 49.88% 52.71% 55.55%
danych 32.86% 35.70% 38.53% 41.37% 44.20% 47.03% 49.87% 52.70% 55.54% 58.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:73 500
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 595
Liczba ważnych kart:13 593
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:13 142
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:4 773
% 36.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ciechanów 36 632  8 116  8 114  7 898  2 664  33.73
Ciechanów 5 397  706  706  679  204  30.04
Glinojeck 6 428  710  710  669  228  34.08
Gołymin-Ośrodek 3 205  488  488  473  206  43.55
Grudusk 3 087  563  563  543  317  58.38
Ojrzeń 3 496  441  441  417  174  41.73
Opinogóra Górna 4 778  692  692  666  266  39.94
Regimin 4 069  982  982  943  357  37.86
Sońsk 6 408  897  897  854  357  41.80
Ogółem 73 500  13 595  13 593  13 142  4 773  36.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 1 908 39.97 14.52
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 546 11.44 4.15
WARGOCKA Teresa Anna 35 0.73 0.27
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 993 20.80 7.56
PIŁKA Marian 77 1.61 0.59
TCHÓRZEWSKI Karol 13 0.27 0.10
GÓRSKA Agnieszka Beata 65 1.36 0.49
CICHOLSKA Anna Ewa 1 040 21.79 7.91
PŁOCHA Grzegorz 29 0.61 0.22
OLĘDZKA Anna 67 1.40 0.51