A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat grodziski 

grodziski
brak 1.40% 1.74% 2.08% 2.42% 2.76% 3.11% 3.45% 3.79% 4.13% 4.47%
danych 1.73% 2.07% 2.41% 2.75% 3.10% 3.44% 3.78% 4.12% 4.46% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:68 443
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 370
Liczba ważnych kart:20 367
Frekwencja wyborcza:29.76%
Liczba głosów ważnych:19 876
% głosów ważnych:97.59%
Liczba głosów na listy komitetu:399
% 2.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Milanówek 12 913  4 436  4 436  4 343  61  1.40
Podkowa Leśna 3 191  1 661  1 661  1 633  25  1.53
Baranów 4 008  804  804  770  37  4.81
Grodzisk Mazowiecki 33 456  9 965  9 964  9 694  163  1.68
Jaktorów 8 862  2 048  2 046  1 999  67  3.35
Żabia Wola 6 013  1 456  1 456  1 437  46  3.20
Ogółem 68 443  20 370  20 367  19 876  399  2.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 246 61.65 1.24
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 22 5.51 0.11
MAKUCH Anna Katarzyna 10 2.51 0.05
CYMAŃSKI Mateusz 56 14.04 0.28
TYNIEC Danuta Maria 14 3.51 0.07
NOWAK Zenon Ryszard 12 3.01 0.06
ORŁOWSKA Monika 9 2.26 0.05
FILA Adam Jan 2 0.50 0.01
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 2 0.50 0.01
GAJEWSKI Paweł 26 6.52 0.13