A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat grodziski 

grodziski
brak 1.16% 1.26% 1.37% 1.47% 1.58% 1.68% 1.78% 1.89% 1.99% 2.10%
danych 1.25% 1.36% 1.46% 1.57% 1.67% 1.77% 1.88% 1.98% 2.09% 2.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:68 443
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 370
Liczba ważnych kart:20 367
Frekwencja wyborcza:29.76%
Liczba głosów ważnych:19 876
% głosów ważnych:97.59%
Liczba głosów na listy komitetu:318
% 1.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Milanówek 12 913  4 436  4 436  4 343  87  2.00
Podkowa Leśna 3 191  1 661  1 661  1 633  19  1.16
Baranów 4 008  804  804  770  1.17
Grodzisk Mazowiecki 33 456  9 965  9 964  9 694  138  1.42
Jaktorów 8 862  2 048  2 046  1 999  44  2.20
Żabia Wola 6 013  1 456  1 456  1 437  21  1.46
Ogółem 68 443  20 370  20 367  19 876  318  1.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 243 76.42 1.22
SAPIJASZKO Jan Paweł 15 4.72 0.08
DOMARADZKA Sylwia Dominika 14 4.40 0.07
WASIUKIEWICZ Anna Maria 9 2.83 0.05
MAŁECKI Paweł Jacek 6 1.89 0.03
PATEY Mariusz Bernard 5 1.57 0.03
MAŁYSZEK Paulina Danuta 6 1.89 0.03
KĄDZIELA Karolina Cecylia 11 3.46 0.06
WALCZAK Łukasz Marek 9 2.83 0.05