A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat grójecki 

grójecki
brak 0.77% 1.02% 1.27% 1.52% 1.77% 2.02% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01%
danych 1.01% 1.26% 1.51% 1.76% 2.01% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:79 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 020
Liczba ważnych kart:16 018
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:15 505
% głosów ważnych:96.80%
Liczba głosów na listy komitetu:342
% 2.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Belsk Duży 5 363  1 275  1 275  1 245  17  1.37
Błędów 6 320  1 336  1 336  1 305  10  0.77
Chynów 7 831  1 383  1 383  1 331  36  2.70
Goszczyn 2 320  524  524  514  1.75
Grójec 19 889  4 006  4 005  3 863  126  3.26
Jasieniec 4 288  738  738  705  13  1.84
Mogielnica 7 414  1 313  1 312  1 261  29  2.30
Nowe Miasto nad Pilicą 6 961  1 828  1 828  1 777  33  1.86
Pniewy 3 746  665  665  649  19  2.93
Warka 15 379  2 952  2 952  2 855  50  1.75
Ogółem 79 511  16 020  16 018  15 505  342  2.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 183 53.51 1.18
SUSZYŃSKA Krystyna 31 9.06 0.20
SAJAK Paweł Ireneusz 11 3.22 0.07
WAWER Iwona Kamila 12 3.51 0.08
RYFIŃSKI Armand Kamil 52 15.20 0.34
NIECKARZ Magdalena 8 2.34 0.05
MACIEJEC Piotr 4 1.17 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 8 2.34 0.05
WIECZOREK Grzegorz 12 3.51 0.08
SŁOMKOWSKA Aleksandra 21 6.14 0.14