A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat grójecki 

grójecki
brak 3.70% 4.20% 4.70% 5.21% 5.71% 6.21% 6.71% 7.21% 7.72% 8.22%
danych 4.19% 4.69% 5.20% 5.70% 6.20% 6.70% 7.20% 7.71% 8.21% 8.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:79 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 020
Liczba ważnych kart:16 018
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:15 505
% głosów ważnych:96.80%
Liczba głosów na listy komitetu:1 037
% 6.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Belsk Duży 5 363  1 275  1 275  1 245  68  5.46
Błędów 6 320  1 336  1 336  1 305  84  6.44
Chynów 7 831  1 383  1 383  1 331  116  8.72
Goszczyn 2 320  524  524  514  30  5.84
Grójec 19 889  4 006  4 005  3 863  254  6.58
Jasieniec 4 288  738  738  705  44  6.24
Mogielnica 7 414  1 313  1 312  1 261  91  7.22
Nowe Miasto nad Pilicą 6 961  1 828  1 828  1 777  77  4.33
Pniewy 3 746  665  665  649  24  3.70
Warka 15 379  2 952  2 952  2 855  249  8.72
Ogółem 79 511  16 020  16 018  15 505  1 037  6.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 472 45.52 3.04
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 66 6.36 0.43
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 35 3.38 0.23
MILEWSKI Andrzej 35 3.38 0.23
SOCHARSKA Hanna 19 1.83 0.12
REDUCH Izabela 20 1.93 0.13
CZAJKA Ewa Jadwiga 14 1.35 0.09
MALISZEWSKI Igor Piotr 35 3.38 0.23
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 294 28.35 1.90
RAJCA Waldemar Jan 47 4.53 0.30