A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat grójecki 

grójecki
brak 4.86% 7.25% 9.65% 12.04% 14.43% 16.83% 19.22% 21.61% 24.00% 26.40%
danych 7.24% 9.64% 12.03% 14.42% 16.82% 19.21% 21.60% 23.99% 26.39% 28.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:79 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 020
Liczba ważnych kart:16 018
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:15 505
% głosów ważnych:96.80%
Liczba głosów na listy komitetu:2 515
% 16.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Belsk Duży 5 363  1 275  1 275  1 245  84  6.75
Błędów 6 320  1 336  1 336  1 305  100  7.66
Chynów 7 831  1 383  1 383  1 331  215  16.15
Goszczyn 2 320  524  524  514  25  4.86
Grójec 19 889  4 006  4 005  3 863  1 112  28.79
Jasieniec 4 288  738  738  705  77  10.92
Mogielnica 7 414  1 313  1 312  1 261  162  12.85
Nowe Miasto nad Pilicą 6 961  1 828  1 828  1 777  177  9.96
Pniewy 3 746  665  665  649  100  15.41
Warka 15 379  2 952  2 952  2 855  463  16.22
Ogółem 79 511  16 020  16 018  15 505  2 515  16.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 1 456 57.89 9.39
KOZŁOWSKI Jacek 697 27.71 4.50
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 92 3.66 0.59
ŁUCZYCKI Andrzej 38 1.51 0.25
BERENT Przemysław 20 0.80 0.13
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 15 0.60 0.10
KRZEMIŃSKI Adam 44 1.75 0.28
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 55 2.19 0.35
KORDECKI Marek 27 1.07 0.17
LANC Elżbieta 71 2.82 0.46