A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat grójecki 

grójecki
brak 0.71% 0.88% 1.05% 1.22% 1.39% 1.56% 1.72% 1.89% 2.06% 2.23%
danych 0.87% 1.04% 1.21% 1.38% 1.55% 1.71% 1.88% 2.05% 2.22% 2.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:79 511
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 020
Liczba ważnych kart:16 018
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:15 505
% głosów ważnych:96.80%
Liczba głosów na listy komitetu:224
% 1.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Belsk Duży 5 363  1 275  1 275  1 245  13  1.04
Błędów 6 320  1 336  1 336  1 305  12  0.92
Chynów 7 831  1 383  1 383  1 331  32  2.40
Goszczyn 2 320  524  524  514  10  1.95
Grójec 19 889  4 006  4 005  3 863  55  1.42
Jasieniec 4 288  738  738  705  0.71
Mogielnica 7 414  1 313  1 312  1 261  13  1.03
Nowe Miasto nad Pilicą 6 961  1 828  1 828  1 777  20  1.13
Pniewy 3 746  665  665  649  0.77
Warka 15 379  2 952  2 952  2 855  59  2.07
Ogółem 79 511  16 020  16 018  15 505  224  1.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 91 40.63 0.59
CZARNECKI Norman Tomasz 54 24.11 0.35
PIÓRO Tomasz Grzegorz 10 4.46 0.06
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 9 4.02 0.06
GŁOWACKI Piotr 18 8.04 0.12
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 5 2.23 0.03
SMOSARSKA Dorota 12 5.36 0.08
KORZENIEWSKA Magdalena 8 3.57 0.05
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 6 2.68 0.04
CZYŻEWSKI Przemysław 11 4.91 0.07