A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat łosicki 

łosicki
brak 1.82% 1.93% 2.03% 2.14% 2.24% 2.35% 2.46% 2.56% 2.67% 2.77%
danych 1.92% 2.02% 2.13% 2.23% 2.34% 2.45% 2.55% 2.66% 2.76% 2.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:108
% 2.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  12  2.88
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  32  1.82
Olszanka 2 519  544  544  530  13  2.45
Platerów 4 138  696  696  670  16  2.39
Sarnaki 4 221  792  792  769  21  2.73
Stara Kornica 4 033  700  700  680  14  2.06
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  108  2.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 72 66.67 1.49
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 10 9.26 0.21
FLAKIEWICZ Marcin 2 1.85 0.04
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 2 1.85 0.04
BIEŃKOWSKI Krzysztof 9 8.33 0.19
BARAŃSKI Rafał Paweł 4 3.70 0.08
SZUMIATA Tadeusz 0 0.00 0.00
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 2 1.85 0.04
CIEŚLIK Grażyna Bożena 2 1.85 0.04
KUKIEŁKA Sylwia 5 4.63 0.10