A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat łosicki 

łosicki
brak 1.70% 2.10% 2.50% 2.89% 3.29% 3.69% 4.09% 4.49% 4.88% 5.28%
danych 2.09% 2.49% 2.88% 3.28% 3.68% 4.08% 4.48% 4.87% 5.27% 5.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:215
% 4.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  15  3.60
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  100  5.68
Olszanka 2 519  544  544  530  1.70
Platerów 4 138  696  696  670  31  4.63
Sarnaki 4 221  792  792  769  36  4.68
Stara Kornica 4 033  700  700  680  24  3.53
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  215  4.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 115 53.49 2.38
KOSESKI Adam Waldemar 14 6.51 0.29
IWANIAK Ilona 20 9.30 0.41
REJMER Leszek 6 2.79 0.12
MALINOWSKA Teresa 9 4.19 0.19
MIĄSKO Krzysztof 1 0.47 0.02
ANDRYCHOWSKI Janusz 3 1.40 0.06
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 6 2.79 0.12
MAKAREWICZ Błażej 11 5.12 0.23
STĄSIEK Zbigniew 30 13.95 0.62