A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łosicki 

łosicki
brak 0.94% 1.04% 1.14% 1.24% 1.34% 1.44% 1.54% 1.64% 1.74% 1.84%
danych 1.03% 1.13% 1.23% 1.33% 1.43% 1.53% 1.63% 1.73% 1.83% 1.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 1.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  1.20
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  34  1.93
Olszanka 2 519  544  544  530  0.94
Platerów 4 138  696  696  670  13  1.94
Sarnaki 4 221  792  792  769  13  1.69
Stara Kornica 4 033  700  700  680  1.03
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  77  1.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 38 49.35 0.79
SUSZYŃSKA Krystyna 9 11.69 0.19
SAJAK Paweł Ireneusz 1 1.30 0.02
WAWER Iwona Kamila 4 5.19 0.08
RYFIŃSKI Armand Kamil 10 12.99 0.21
NIECKARZ Magdalena 1 1.30 0.02
MACIEJEC Piotr 1 1.30 0.02
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 7 9.09 0.15
SŁOMKOWSKA Aleksandra 6 7.79 0.12