A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat łosicki 

łosicki
brak 4.56% 5.43% 6.30% 7.16% 8.03% 8.90% 9.77% 10.64% 11.50% 12.37%
danych 5.42% 6.29% 7.15% 8.02% 8.89% 9.76% 10.63% 11.49% 12.36% 13.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:466
% 9.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  19  4.56
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  233  13.24
Olszanka 2 519  544  544  530  27  5.09
Platerów 4 138  696  696  670  48  7.16
Sarnaki 4 221  792  792  769  98  12.74
Stara Kornica 4 033  700  700  680  41  6.03
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  466  9.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 234 50.21 4.85
KOZŁOWSKI Jacek 136 29.18 2.82
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 19 4.08 0.39
ŁUCZYCKI Andrzej 8 1.72 0.17
BERENT Przemysław 4 0.86 0.08
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 8 1.72 0.17
KRZEMIŃSKI Adam 3 0.64 0.06
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 13 2.79 0.27
KORDECKI Marek 22 4.72 0.46
LANC Elżbieta 19 4.08 0.39