A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łosicki 

łosicki
brak 0.48% 0.66% 0.84% 1.01% 1.19% 1.37% 1.55% 1.73% 1.90% 2.08%
danych 0.65% 0.83% 1.00% 1.18% 1.36% 1.54% 1.72% 1.89% 2.07% 2.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 1.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  0.48
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  20  1.14
Olszanka 2 519  544  544  530  12  2.26
Platerów 4 138  696  696  670  1.34
Sarnaki 4 221  792  792  769  11  1.43
Stara Kornica 4 033  700  700  680  1.32
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  63  1.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 33 52.38 0.68
CZARNECKI Norman Tomasz 9 14.29 0.19
PIÓRO Tomasz Grzegorz 6 9.52 0.12
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 4 6.35 0.08
GŁOWACKI Piotr 3 4.76 0.06
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 1 1.59 0.02
KORZENIEWSKA Magdalena 5 7.94 0.10
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 2 3.17 0.04