A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat łosicki 

łosicki
brak 40.51% 41.18% 41.86% 42.53% 43.20% 43.88% 44.55% 45.22% 45.89% 46.57%
danych 41.17% 41.85% 42.52% 43.19% 43.87% 44.54% 45.21% 45.88% 46.56% 47.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 509
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 963
Liczba ważnych kart:4 963
Frekwencja wyborcza:18.72%
Liczba głosów ważnych:4 826
% głosów ważnych:97.24%
Liczba głosów na listy komitetu:2 036
% 42.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Huszlew 2 383  424  424  417  197  47.24
Łosice 9 215  1 807  1 807  1 760  713  40.51
Olszanka 2 519  544  544  530  231  43.58
Platerów 4 138  696  696  670  282  42.09
Sarnaki 4 221  792  792  769  315  40.96
Stara Kornica 4 033  700  700  680  298  43.82
Ogółem 26 509  4 963  4 963  4 826  2 036  42.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 305 14.98 6.32
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 300 14.73 6.22
WARGOCKA Teresa Anna 29 1.42 0.60
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 491 24.12 10.17
PIŁKA Marian 52 2.55 1.08
TCHÓRZEWSKI Karol 731 35.90 15.15
GÓRSKA Agnieszka Beata 22 1.08 0.46
CICHOLSKA Anna Ewa 13 0.64 0.27
PŁOCHA Grzegorz 10 0.49 0.21
OLĘDZKA Anna 83 4.08 1.72