A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat makowski 

makowski
brak 1.00% 1.62% 2.23% 2.85% 3.47% 4.09% 4.70% 5.32% 5.94% 6.55%
danych 1.61% 2.22% 2.84% 3.46% 4.08% 4.69% 5.31% 5.93% 6.54% 7.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:334
% 5.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  110  7.17
Czerwonka 2 185  413  413  393  19  4.83
Karniewo 4 230  669  669  643  20  3.11
Krasnosielc 5 280  868  867  832  50  6.01
Młynarze 1 407  318  318  299  1.00
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  42  5.57
Różan 3 696  730  730  700  31  4.43
Rzewnie 2 219  424  424  414  23  5.56
Sypniewo 2 829  547  547  531  15  2.82
Szelków 2 998  585  585  561  21  3.74
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  334  5.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 70 20.96 1.05
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 12 3.59 0.18
FLAKIEWICZ Marcin 1 0.30 0.02
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 10 2.99 0.15
BIEŃKOWSKI Krzysztof 30 8.98 0.45
BARAŃSKI Rafał Paweł 195 58.38 2.93
SZUMIATA Tadeusz 4 1.20 0.06
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 5 1.50 0.08
CIEŚLIK Grażyna Bożena 0 0.00 0.00
KUKIEŁKA Sylwia 7 2.10 0.11