A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat makowski 

makowski
brak 0.67% 0.92% 1.16% 1.41% 1.66% 1.91% 2.15% 2.40% 2.65% 2.89%
danych 0.91% 1.15% 1.40% 1.65% 1.90% 2.14% 2.39% 2.64% 2.88% 3.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 1.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  25  1.63
Czerwonka 2 185  413  413  393  0.76
Karniewo 4 230  669  669  643  11  1.71
Krasnosielc 5 280  868  867  832  10  1.20
Młynarze 1 407  318  318  299  0.67
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  11  1.46
Różan 3 696  730  730  700  22  3.14
Rzewnie 2 219  424  424  414  1.69
Sypniewo 2 829  547  547  531  1.32
Szelków 2 998  585  585  561  13  2.32
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  111  1.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 64 57.66 0.96
SUSZYŃSKA Krystyna 14 12.61 0.21
SAJAK Paweł Ireneusz 3 2.70 0.05
WAWER Iwona Kamila 5 4.50 0.08
RYFIŃSKI Armand Kamil 4 3.60 0.06
NIECKARZ Magdalena 2 1.80 0.03
MACIEJEC Piotr 2 1.80 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 8 7.21 0.12
SŁOMKOWSKA Aleksandra 9 8.11 0.14