A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat makowski 

makowski
brak 2.01% 2.60% 3.18% 3.77% 4.36% 4.95% 5.53% 6.12% 6.71% 7.29%
danych 2.59% 3.17% 3.76% 4.35% 4.94% 5.52% 6.11% 6.70% 7.28% 7.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:386
% 5.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  121  7.88
Czerwonka 2 185  413  413  393  15  3.82
Karniewo 4 230  669  669  643  40  6.22
Krasnosielc 5 280  868  867  832  43  5.17
Młynarze 1 407  318  318  299  2.01
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  48  6.37
Różan 3 696  730  730  700  35  5.00
Rzewnie 2 219  424  424  414  17  4.11
Sypniewo 2 829  547  547  531  37  6.97
Szelków 2 998  585  585  561  24  4.28
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  386  5.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 189 48.96 2.84
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 12 3.11 0.18
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 19 4.92 0.29
MILEWSKI Andrzej 20 5.18 0.30
SOCHARSKA Hanna 10 2.59 0.15
REDUCH Izabela 1 0.26 0.02
CZAJKA Ewa Jadwiga 12 3.11 0.18
MALISZEWSKI Igor Piotr 6 1.55 0.09
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 110 28.50 1.65
RAJCA Waldemar Jan 7 1.81 0.11