A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat makowski 

makowski
brak 5.27% 6.97% 8.67% 10.37% 12.07% 13.78% 15.48% 17.18% 18.88% 20.58%
danych 6.96% 8.66% 10.36% 12.06% 13.77% 15.47% 17.17% 18.87% 20.57% 22.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 916
Liczba ważnych kart:6 914
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:848
% 12.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Maków Mazowiecki 8 103  1 574  1 573  1 535  342  22.28
Czerwonka 2 185  413  413  393  46  11.70
Karniewo 4 230  669  669  643  49  7.62
Krasnosielc 5 280  868  867  832  91  10.94
Młynarze 1 407  318  318  299  18  6.02
Płoniawy-Bramura 4 645  788  788  754  56  7.43
Różan 3 696  730  730  700  118  16.86
Rzewnie 2 219  424  424  414  46  11.11
Sypniewo 2 829  547  547  531  28  5.27
Szelków 2 998  585  585  561  54  9.63
Ogółem 37 592  6 916  6 914  6 662  848  12.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 402 47.41 6.03
KOZŁOWSKI Jacek 299 35.26 4.49
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 28 3.30 0.42
ŁUCZYCKI Andrzej 10 1.18 0.15
BERENT Przemysław 5 0.59 0.08
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 44 5.19 0.66
KRZEMIŃSKI Adam 14 1.65 0.21
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 19 2.24 0.29
KORDECKI Marek 6 0.71 0.09
LANC Elżbieta 21 2.48 0.32