A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat miński 

miński
brak 4.64% 5.17% 5.70% 6.22% 6.75% 7.28% 7.81% 8.34% 8.86% 9.39%
danych 5.16% 5.69% 6.21% 6.74% 7.27% 7.80% 8.33% 8.85% 9.38% 9.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:2 164
% 8.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  668  8.13
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  71  5.21
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  107  8.24
Dobre 4 831  737  737  707  40  5.66
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  286  9.92
Jakubów 3 996  734  734  711  33  4.64
Kałuszyn 4 730  986  986  960  66  6.88
Latowicz 4 279  539  538  524  36  6.87
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  230  9.69
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  92  7.17
Siennica 5 716  923  923  884  52  5.88
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  53  5.31
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  430  9.16
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  2 164  8.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 1 032 47.69 3.84
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 55 2.54 0.20
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 95 4.39 0.35
MILEWSKI Andrzej 85 3.93 0.32
SOCHARSKA Hanna 59 2.73 0.22
REDUCH Izabela 161 7.44 0.60
CZAJKA Ewa Jadwiga 48 2.22 0.18
MALISZEWSKI Igor Piotr 32 1.48 0.12
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 550 25.42 2.04
RAJCA Waldemar Jan 47 2.17 0.17