A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat miński 

miński
brak 8.59% 11.03% 13.47% 15.90% 18.34% 20.78% 23.22% 25.66% 28.09% 30.53%
danych 11.02% 13.46% 15.89% 18.33% 20.77% 23.21% 25.65% 28.08% 30.52% 32.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:6 725
% 25.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  2 496  30.37
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  180  13.20
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  287  22.11
Dobre 4 831  737  737  707  94  13.30
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  814  28.23
Jakubów 3 996  734  734  711  63  8.86
Kałuszyn 4 730  986  986  960  165  17.19
Latowicz 4 279  539  538  524  45  8.59
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  457  19.25
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  279  21.75
Siennica 5 716  923  923  884  163  18.44
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  134  13.43
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  1 548  32.97
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  6 725  25.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 3 371 50.13 12.53
KOZŁOWSKI Jacek 2 299 34.19 8.55
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 235 3.49 0.87
ŁUCZYCKI Andrzej 59 0.88 0.22
BERENT Przemysław 62 0.92 0.23
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 52 0.77 0.19
KRZEMIŃSKI Adam 104 1.55 0.39
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 181 2.69 0.67
KORDECKI Marek 119 1.77 0.44
LANC Elżbieta 243 3.61 0.90