A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat miński 

miński
brak 22.58% 25.71% 28.85% 31.98% 35.11% 38.25% 41.38% 44.51% 47.64% 50.78%
danych 25.70% 28.84% 31.97% 35.10% 38.24% 41.37% 44.50% 47.63% 50.77% 53.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 425
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 784
Liczba ważnych kart:27 780
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:26 899
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:10 361
% 38.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mińsk Mazowiecki 30 569  8 460  8 458  8 218  2 863  34.84
Cegłów 4 949  1 437  1 437  1 364  308  22.58
Dębe Wielkie 7 344  1 339  1 339  1 298  563  43.37
Dobre 4 831  737  737  707  349  49.36
Halinów 11 255  2 977  2 976  2 883  1 107  38.40
Jakubów 3 996  734  734  711  331  46.55
Kałuszyn 4 730  986  986  960  460  47.92
Latowicz 4 279  539  538  524  236  45.04
Mińsk Mazowiecki 11 169  2 451  2 451  2 374  1 041  43.85
Mrozy 7 078  1 352  1 352  1 283  458  35.70
Siennica 5 716  923  923  884  333  37.67
Stanisławów 5 232  1 034  1 034  998  538  53.91
Sulejówek 15 277  4 815  4 815  4 695  1 774  37.78
Ogółem 116 425  27 784  27 780  26 899  10 361  38.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 2 023 19.53 7.52
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 1 494 14.42 5.55
WARGOCKA Teresa Anna 3 838 37.04 14.27
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 951 18.83 7.25
PIŁKA Marian 424 4.09 1.58
TCHÓRZEWSKI Karol 224 2.16 0.83
GÓRSKA Agnieszka Beata 143 1.38 0.53
CICHOLSKA Anna Ewa 56 0.54 0.21
PŁOCHA Grzegorz 43 0.42 0.16
OLĘDZKA Anna 165 1.59 0.61