A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat mławski 

mławski
brak 0.44% 0.65% 0.86% 1.07% 1.28% 1.50% 1.71% 1.92% 2.13% 2.34%
danych 0.64% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 909
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 965
Liczba ważnych kart:8 964
Frekwencja wyborcza:15.22%
Liczba głosów ważnych:8 578
% głosów ważnych:95.69%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 2.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mława 24 466  4 625  4 624  4 438  113  2.55
Dzierzgowo 2 644  282  282  272  2.21
Lipowiec Kościelny 3 894  447  447  429  1.86
Radzanów 2 800  385  385  367  2.18
Strzegowo 6 381  771  771  740  17  2.30
Stupsk 4 076  572  572  537  1.30
Szreńsk 3 496  458  458  438  1.60
Szydłowo 3 718  478  478  455  0.44
Wieczfnia Kościelna 3 247  463  463  440  1.59
Wiśniewo 4 187  484  484  462  1.08
Ogółem 58 909  8 965  8 964  8 578  180  2.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 80 44.44 0.93
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 22 12.22 0.26
FLAKIEWICZ Marcin 9 5.00 0.10
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 9 5.00 0.10
BIEŃKOWSKI Krzysztof 18 10.00 0.21
BARAŃSKI Rafał Paweł 8 4.44 0.09
SZUMIATA Tadeusz 2 1.11 0.02
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 10 5.56 0.12
CIEŚLIK Grażyna Bożena 4 2.22 0.05
KUKIEŁKA Sylwia 18 10.00 0.21