A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat mławski 

mławski
brak 0.37% 0.60% 0.83% 1.06% 1.29% 1.52% 1.74% 1.97% 2.20% 2.43%
danych 0.59% 0.82% 1.05% 1.28% 1.51% 1.73% 1.96% 2.19% 2.42% 2.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 909
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 965
Liczba ważnych kart:8 964
Frekwencja wyborcza:15.22%
Liczba głosów ważnych:8 578
% głosów ważnych:95.69%
Liczba głosów na listy komitetu:182
% 2.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mława 24 466  4 625  4 624  4 438  118  2.66
Dzierzgowo 2 644  282  282  272  0.37
Lipowiec Kościelny 3 894  447  447  429  2.10
Radzanów 2 800  385  385  367  1.91
Strzegowo 6 381  771  771  740  0.95
Stupsk 4 076  572  572  537  11  2.05
Szreńsk 3 496  458  458  438  0.91
Szydłowo 3 718  478  478  455  10  2.20
Wieczfnia Kościelna 3 247  463  463  440  2.05
Wiśniewo 4 187  484  484  462  1.30
Ogółem 58 909  8 965  8 964  8 578  182  2.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 110 60.44 1.28
SUSZYŃSKA Krystyna 8 4.40 0.09
SAJAK Paweł Ireneusz 4 2.20 0.05
WAWER Iwona Kamila 7 3.85 0.08
RYFIŃSKI Armand Kamil 22 12.09 0.26
NIECKARZ Magdalena 4 2.20 0.05
MACIEJEC Piotr 3 1.65 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 5 2.75 0.06
WIECZOREK Grzegorz 3 1.65 0.03
SŁOMKOWSKA Aleksandra 16 8.79 0.19