A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 3.67% 4.28% 4.88% 5.49% 6.09% 6.70% 7.30% 7.91% 8.51% 9.12%
danych 4.27% 4.87% 5.48% 6.08% 6.69% 7.29% 7.90% 8.50% 9.11% 9.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 587
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 480
Liczba ważnych kart:12 479
Frekwencja wyborcza:19.94%
Liczba głosów ważnych:12 071
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:538
% 4.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowy Dwór Mazowiecki 22 058  5 016  5 016  4 861  206  4.24
Czosnów 7 940  2 211  2 210  2 139  80  3.74
Leoncin 4 545  863  863  833  41  4.92
Nasielsk 15 790  2 213  2 213  2 125  78  3.67
Pomiechówek 7 207  1 387  1 387  1 352  59  4.36
Zakroczym 5 047  790  790  761  74  9.72
Ogółem 62 587  12 480  12 479  12 071  538  4.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWAL Paweł Robert 358 66.54 2.97
IGLICKA-OKÓLSKA Krystyna Ida 22 4.09 0.18
JEZIERSKA Barbara Łucja 10 1.86 0.08
PAZIEWSKA Elżbieta 11 2.04 0.09
BYLIŃSKI Janusz Józef 98 18.22 0.81
OMELAŃCZUK Mariusz Marek 9 1.67 0.07
ŁUGOWSKA Bożena Leokadia 10 1.86 0.08
WRZEŚNIAK Piotr Michał 5 0.93 0.04
MATYJASIAK Wojciech Robert 2 0.37 0.02
SZLĄZAK Tomasz Bartłomiej 13 2.42 0.11