A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 1.33% 1.42% 1.51% 1.60% 1.69% 1.79% 1.88% 1.97% 2.06% 2.15%
danych 1.41% 1.50% 1.59% 1.68% 1.78% 1.87% 1.96% 2.05% 2.14% 2.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 587
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 480
Liczba ważnych kart:12 479
Frekwencja wyborcza:19.94%
Liczba głosów ważnych:12 071
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:245
% 2.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowy Dwór Mazowiecki 22 058  5 016  5 016  4 861  109  2.24
Czosnów 7 940  2 211  2 210  2 139  41  1.92
Leoncin 4 545  863  863  833  17  2.04
Nasielsk 15 790  2 213  2 213  2 125  47  2.21
Pomiechówek 7 207  1 387  1 387  1 352  18  1.33
Zakroczym 5 047  790  790  761  13  1.71
Ogółem 62 587  12 480  12 479  12 071  245  2.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 188 76.73 1.56
SAPIJASZKO Jan Paweł 14 5.71 0.12
DOMARADZKA Sylwia Dominika 12 4.90 0.10
WASIUKIEWICZ Anna Maria 5 2.04 0.04
MAŁECKI Paweł Jacek 10 4.08 0.08
PATEY Mariusz Bernard 1 0.41 0.01
MAŁYSZEK Paulina Danuta 4 1.63 0.03
KĄDZIELA Karolina Cecylia 6 2.45 0.05
WALCZAK Łukasz Marek 5 2.04 0.04