A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat ostrołęcki 

ostrołęcki
brak 1.17% 1.48% 1.79% 2.11% 2.42% 2.73% 3.04% 3.35% 3.67% 3.98%
danych 1.47% 1.78% 2.10% 2.41% 2.72% 3.03% 3.34% 3.66% 3.97% 4.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 473
Liczba ważnych kart:11 472
Frekwencja wyborcza:16.40%
Liczba głosów ważnych:11 061
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:253
% 2.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranowo 5 405  792  792  761  29  3.81
Czarnia 2 037  337  337  321  2.18
Czerwin 4 185  733  733  711  11  1.55
Goworowo 6 976  894  894  854  10  1.17
Kadzidło 8 847  1 396  1 396  1 342  35  2.61
Lelis 7 017  1 257  1 257  1 221  28  2.29
Łyse 6 587  823  823  793  34  4.29
Myszyniec 8 299  1 306  1 306  1 256  19  1.51
Olszewo-Borki 8 002  1 463  1 463  1 423  39  2.74
Rzekuń 8 607  1 741  1 740  1 669  30  1.80
Troszyn 4 000  731  731  710  11  1.55
Ogółem 69 962  11 473  11 472  11 061  253  2.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 146 57.71 1.32
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 9 3.56 0.08
FLAKIEWICZ Marcin 12 4.74 0.11
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 7 2.77 0.06
BIEŃKOWSKI Krzysztof 43 17.00 0.39
BARAŃSKI Rafał Paweł 8 3.16 0.07
SZUMIATA Tadeusz 2 0.79 0.02
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 9 3.56 0.08
CIEŚLIK Grażyna Bożena 2 0.79 0.02
KUKIEŁKA Sylwia 15 5.93 0.14