A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat ostrołęcki 

ostrołęcki
brak 0.28% 0.60% 0.92% 1.24% 1.56% 1.88% 2.20% 2.52% 2.84% 3.16%
danych 0.59% 0.91% 1.23% 1.55% 1.87% 2.19% 2.51% 2.83% 3.15% 3.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 962
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 473
Liczba ważnych kart:11 472
Frekwencja wyborcza:16.40%
Liczba głosów ważnych:11 061
% głosów ważnych:96.42%
Liczba głosów na listy komitetu:188
% 1.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranowo 5 405  792  792  761  11  1.45
Czarnia 2 037  337  337  321  0.93
Czerwin 4 185  733  733  711  0.28
Goworowo 6 976  894  894  854  12  1.41
Kadzidło 8 847  1 396  1 396  1 342  13  0.97
Lelis 7 017  1 257  1 257  1 221  18  1.47
Łyse 6 587  823  823  793  10  1.26
Myszyniec 8 299  1 306  1 306  1 256  21  1.67
Olszewo-Borki 8 002  1 463  1 463  1 423  35  2.46
Rzekuń 8 607  1 741  1 740  1 669  58  3.48
Troszyn 4 000  731  731  710  0.70
Ogółem 69 962  11 473  11 472  11 061  188  1.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 97 51.60 0.88
SUSZYŃSKA Krystyna 21 11.17 0.19
SAJAK Paweł Ireneusz 4 2.13 0.04
WAWER Iwona Kamila 12 6.38 0.11
RYFIŃSKI Armand Kamil 13 6.91 0.12
NIECKARZ Magdalena 3 1.60 0.03
MACIEJEC Piotr 5 2.66 0.05
GALASIEWICZ Katarzyna 13 6.91 0.12
WIECZOREK Grzegorz 9 4.79 0.08
SŁOMKOWSKA Aleksandra 11 5.85 0.10