A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 0.00% 0.28% 0.55% 0.83% 1.10% 1.38% 1.66% 1.93% 2.21% 2.48%
danych 0.27% 0.54% 0.82% 1.09% 1.37% 1.65% 1.92% 2.20% 2.47% 2.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 378
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 785
Frekwencja wyborcza:19.52%
Liczba głosów ważnych:11 464
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:204
% 1.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Mazowiecka 18 460  3 670  3 670  3 588  73  2.03
Andrzejewo 3 583  718  718  708  17  2.40
Boguty-Pianki 2 261  499  499  495  0.40
Brok 2 374  465  465  458  1.97
Małkinia Górna 9 807  1 780  1 780  1 740  48  2.76
Nur 2 551  547  547  523  0.38
Ostrów Mazowiecka 10 081  1 662  1 662  1 605  28  1.74
Stary Lubotyń 3 064  492  492  479  1.04
Szulborze Wielkie 1 512  489  489  467  0.00
Wąsewo 3 646  826  826  783  1.15
Zaręby Kościelne 3 039  637  637  618  11  1.78
Ogółem 60 378  11 785  11 785  11 464  204  1.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 105 51.47 0.92
SUSZYŃSKA Krystyna 11 5.39 0.10
SAJAK Paweł Ireneusz 8 3.92 0.07
WAWER Iwona Kamila 13 6.37 0.11
RYFIŃSKI Armand Kamil 20 9.80 0.17
NIECKARZ Magdalena 9 4.41 0.08
MACIEJEC Piotr 2 0.98 0.02
GALASIEWICZ Katarzyna 8 3.92 0.07
WIECZOREK Grzegorz 7 3.43 0.06
SŁOMKOWSKA Aleksandra 21 10.29 0.18