A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ostrowski 

ostrowski
brak 0.40% 0.58% 0.76% 0.93% 1.11% 1.29% 1.47% 1.65% 1.82% 2.00%
danych 0.57% 0.75% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.64% 1.81% 1.99% 2.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 378
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 785
Frekwencja wyborcza:19.52%
Liczba głosów ważnych:11 464
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:152
% 1.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostrów Mazowiecka 18 460  3 670  3 670  3 588  47  1.31
Andrzejewo 3 583  718  718  708  1.27
Boguty-Pianki 2 261  499  499  495  0.40
Brok 2 374  465  465  458  10  2.18
Małkinia Górna 9 807  1 780  1 780  1 740  34  1.95
Nur 2 551  547  547  523  1.15
Ostrów Mazowiecka 10 081  1 662  1 662  1 605  21  1.31
Stary Lubotyń 3 064  492  492  479  0.63
Szulborze Wielkie 1 512  489  489  467  0.64
Wąsewo 3 646  826  826  783  10  1.28
Zaręby Kościelne 3 039  637  637  618  1.13
Ogółem 60 378  11 785  11 785  11 464  152  1.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 66 43.42 0.58
CZARNECKI Norman Tomasz 31 20.39 0.27
PIÓRO Tomasz Grzegorz 6 3.95 0.05
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 7 4.61 0.06
GŁOWACKI Piotr 10 6.58 0.09
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1 0.66 0.01
SMOSARSKA Dorota 6 3.95 0.05
KORZENIEWSKA Magdalena 10 6.58 0.09
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 3 1.97 0.03
CZYŻEWSKI Przemysław 12 7.89 0.10