A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat płocki 

płocki
brak 0.88% 1.22% 1.56% 1.90% 2.24% 2.59% 2.93% 3.27% 3.61% 3.95%
danych 1.21% 1.55% 1.89% 2.23% 2.58% 2.92% 3.26% 3.60% 3.94% 4.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 719
Liczba ważnych kart:14 719
Frekwencja wyborcza:16.75%
Liczba głosów ważnych:14 013
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:369
% 2.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk 7 170  1 167  1 167  1 120  20  1.79
Bodzanów 6 746  997  997  954  25  2.62
Brudzeń Duży 6 427  986  986  929  23  2.48
Bulkowo 4 657  654  654  624  11  1.76
Drobin 6 498  961  961  912  11  1.21
Gąbin 8 969  1 682  1 682  1 608  36  2.24
Łąck 4 277  828  828  800  31  3.88
Mała Wieś 5 044  639  639  591  10  1.69
Nowy Duninów 3 226  524  524  499  18  3.61
Radzanowo 6 368  996  996  972  36  3.70
Słubice 3 705  667  667  614  10  1.63
Słupno 5 442  1 309  1 309  1 259  54  4.29
Stara Biała 8 677  1 708  1 708  1 628  66  4.05
Staroźreby 5 905  879  879  819  12  1.47
Wyszogród 4 771  722  722  684  0.88
Ogółem 87 882  14 719  14 719  14 013  369  2.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 123 33.33 0.88
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 20 5.42 0.14
FLAKIEWICZ Marcin 131 35.50 0.93
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 4 1.08 0.03
BIEŃKOWSKI Krzysztof 23 6.23 0.16
BARAŃSKI Rafał Paweł 6 1.63 0.04
SZUMIATA Tadeusz 4 1.08 0.03
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 7 1.90 0.05
CIEŚLIK Grażyna Bożena 32 8.67 0.23
KUKIEŁKA Sylwia 19 5.15 0.14