A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat płocki 

płocki
brak 1.10% 1.69% 2.28% 2.88% 3.47% 4.06% 4.65% 5.24% 5.84% 6.43%
danych 1.68% 2.27% 2.87% 3.46% 4.05% 4.64% 5.23% 5.83% 6.42% 7.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 719
Liczba ważnych kart:14 719
Frekwencja wyborcza:16.75%
Liczba głosów ważnych:14 013
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:348
% 2.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk 7 170  1 167  1 167  1 120  22  1.96
Bodzanów 6 746  997  997  954  26  2.73
Brudzeń Duży 6 427  986  986  929  22  2.37
Bulkowo 4 657  654  654  624  14  2.24
Drobin 6 498  961  961  912  10  1.10
Gąbin 8 969  1 682  1 682  1 608  30  1.87
Łąck 4 277  828  828  800  25  3.13
Mała Wieś 5 044  639  639  591  18  3.05
Nowy Duninów 3 226  524  524  499  11  2.20
Radzanowo 6 368  996  996  972  17  1.75
Słubice 3 705  667  667  614  1.47
Słupno 5 442  1 309  1 309  1 259  47  3.73
Stara Biała 8 677  1 708  1 708  1 628  36  2.21
Staroźreby 5 905  879  879  819  13  1.59
Wyszogród 4 771  722  722  684  48  7.02
Ogółem 87 882  14 719  14 719  14 013  348  2.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 232 66.67 1.66
SUSZYŃSKA Krystyna 23 6.61 0.16
SAJAK Paweł Ireneusz 16 4.60 0.11
WAWER Iwona Kamila 6 1.72 0.04
RYFIŃSKI Armand Kamil 19 5.46 0.14
NIECKARZ Magdalena 4 1.15 0.03
MACIEJEC Piotr 3 0.86 0.02
GALASIEWICZ Katarzyna 5 1.44 0.04
WIECZOREK Grzegorz 5 1.44 0.04
SŁOMKOWSKA Aleksandra 35 10.06 0.25