A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat płoński 

płoński
brak 0.81% 0.99% 1.18% 1.36% 1.55% 1.73% 1.91% 2.10% 2.28% 2.47%
danych 0.98% 1.17% 1.35% 1.54% 1.72% 1.90% 2.09% 2.27% 2.46% 2.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 289
Liczba ważnych kart:10 289
Frekwencja wyborcza:14.43%
Liczba głosów ważnych:9 843
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:195
% 1.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Płońsk 18 097  3 418  3 418  3 289  87  2.65
Raciąż 3 716  592  592  563  14  2.49
Baboszewo 6 320  966  966  942  21  2.23
Czerwińsk nad Wisłą 6 282  491  491  467  1.50
Dzierzążnia 3 118  451  451  425  2.12
Joniec 2 196  343  343  326  0.92
Naruszewo 5 211  486  486  464  1.72
Nowe Miasto 3 855  539  539  512  1.17
Płońsk 6 050  767  767  718  16  2.23
Raciąż 7 125  922  922  866  0.81
Sochocin 4 837  695  695  681  1.32
Załuski 4 507  619  619  590  1.36
Ogółem 71 314  10 289  10 289  9 843  195  1.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 89 45.64 0.90
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 25 12.82 0.25
FLAKIEWICZ Marcin 10 5.13 0.10
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 5 2.56 0.05
BIEŃKOWSKI Krzysztof 20 10.26 0.20
BARAŃSKI Rafał Paweł 7 3.59 0.07
SZUMIATA Tadeusz 3 1.54 0.03
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 4 2.05 0.04
CIEŚLIK Grażyna Bożena 13 6.67 0.13
KUKIEŁKA Sylwia 19 9.74 0.19