A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat płoński 

płoński
brak 6.35% 8.64% 10.94% 13.23% 15.52% 17.82% 20.11% 22.40% 24.69% 26.99%
danych 8.63% 10.93% 13.22% 15.51% 17.81% 20.10% 22.39% 24.68% 26.98% 29.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 289
Liczba ważnych kart:10 289
Frekwencja wyborcza:14.43%
Liczba głosów ważnych:9 843
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:1 914
% 19.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Płońsk 18 097  3 418  3 418  3 289  963  29.28
Raciąż 3 716  592  592  563  133  23.62
Baboszewo 6 320  966  966  942  144  15.29
Czerwińsk nad Wisłą 6 282  491  491  467  70  14.99
Dzierzążnia 3 118  451  451  425  37  8.71
Joniec 2 196  343  343  326  83  25.46
Naruszewo 5 211  486  486  464  50  10.78
Nowe Miasto 3 855  539  539  512  98  19.14
Płońsk 6 050  767  767  718  114  15.88
Raciąż 7 125  922  922  866  55  6.35
Sochocin 4 837  695  695  681  113  16.59
Załuski 4 507  619  619  590  54  9.15
Ogółem 71 314  10 289  10 289  9 843  1 914  19.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 1 133 59.20 11.51
KOZŁOWSKI Jacek 515 26.91 5.23
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 57 2.98 0.58
ŁUCZYCKI Andrzej 8 0.42 0.08
BERENT Przemysław 22 1.15 0.22
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 15 0.78 0.15
KRZEMIŃSKI Adam 67 3.50 0.68
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 36 1.88 0.37
KORDECKI Marek 16 0.84 0.16
LANC Elżbieta 45 2.35 0.46