A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat płoński 

płoński
brak 0.20% 0.46% 0.72% 0.98% 1.24% 1.50% 1.75% 2.01% 2.27% 2.53%
danych 0.45% 0.71% 0.97% 1.23% 1.49% 1.74% 2.00% 2.26% 2.52% 2.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 289
Liczba ważnych kart:10 289
Frekwencja wyborcza:14.43%
Liczba głosów ważnych:9 843
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:135
% 1.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Płońsk 18 097  3 418  3 418  3 289  49  1.49
Raciąż 3 716  592  592  563  1.24
Baboszewo 6 320  966  966  942  12  1.27
Czerwińsk nad Wisłą 6 282  491  491  467  1.07
Dzierzążnia 3 118  451  451  425  1.65
Joniec 2 196  343  343  326  1.23
Naruszewo 5 211  486  486  464  1.94
Nowe Miasto 3 855  539  539  512  0.20
Płońsk 6 050  767  767  718  0.70
Raciąż 7 125  922  922  866  0.69
Sochocin 4 837  695  695  681  19  2.79
Załuski 4 507  619  619  590  11  1.86
Ogółem 71 314  10 289  10 289  9 843  135  1.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 63 46.67 0.64
CZARNECKI Norman Tomasz 31 22.96 0.31
PIÓRO Tomasz Grzegorz 10 7.41 0.10
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 4 2.96 0.04
GŁOWACKI Piotr 7 5.19 0.07
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 4 2.96 0.04
SMOSARSKA Dorota 6 4.44 0.06
KORZENIEWSKA Magdalena 2 1.48 0.02
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 8 5.93 0.08