A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat pruszkowski 

pruszkowski
brak 1.39% 1.50% 1.62% 1.73% 1.84% 1.96% 2.07% 2.18% 2.29% 2.41%
danych 1.49% 1.61% 1.72% 1.83% 1.95% 2.06% 2.17% 2.28% 2.40% 2.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:39 979
Liczba ważnych kart:39 960
Frekwencja wyborcza:32.58%
Liczba głosów ważnych:39 143
% głosów ważnych:97.96%
Liczba głosów na listy komitetu:682
% 1.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Piastów 18 114  6 121  6 120  6 001  151  2.52
Pruszków 46 618  14 370  14 366  14 035  238  1.70
Brwinów 19 211  6 477  6 472  6 370  92  1.44
Michałowice 13 085  5 400  5 392  5 310  74  1.39
Nadarzyn 9 350  2 749  2 749  2 698  51  1.89
Raszyn 16 328  4 862  4 861  4 729  76  1.61
Ogółem 122 706  39 979  39 960  39 143  682  1.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 540 79.18 1.38
SAPIJASZKO Jan Paweł 38 5.57 0.10
DOMARADZKA Sylwia Dominika 34 4.99 0.09
WASIUKIEWICZ Anna Maria 14 2.05 0.04
MAŁECKI Paweł Jacek 19 2.79 0.05
PATEY Mariusz Bernard 2 0.29 0.01
MAŁYSZEK Paulina Danuta 11 1.61 0.03
KĄDZIELA Karolina Cecylia 11 1.61 0.03
WALCZAK Łukasz Marek 13 1.91 0.03