A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat przasnyski 

przasnyski
brak 0.25% 0.49% 0.73% 0.97% 1.21% 1.46% 1.70% 1.94% 2.18% 2.42%
danych 0.48% 0.72% 0.96% 1.20% 1.45% 1.69% 1.93% 2.17% 2.41% 2.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 548
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 558
Liczba ważnych kart:7 558
Frekwencja wyborcza:17.76%
Liczba głosów ważnych:7 277
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 1.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przasnysz 13 851  3 184  3 184  3 080  82  2.66
Chorzele 8 064  1 175  1 175  1 113  18  1.62
Czernice Borowe 3 156  512  512  495  1.01
Jednorożec 5 682  758  758  726  1.10
Krasne 3 075  426  426  401  0.25
Krzynowłoga Mała 2 894  581  581  571  0.88
Przasnysz 5 826  922  922  891  0.67
Ogółem 42 548  7 558  7 558  7 277  125  1.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 71 56.80 0.98
SUSZYŃSKA Krystyna 6 4.80 0.08
SAJAK Paweł Ireneusz 3 2.40 0.04
WAWER Iwona Kamila 9 7.20 0.12
RYFIŃSKI Armand Kamil 17 13.60 0.23
NIECKARZ Magdalena 4 3.20 0.05
MACIEJEC Piotr 1 0.80 0.01
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 8 6.40 0.11
SŁOMKOWSKA Aleksandra 6 4.80 0.08