A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat przysuski 

przysuski
brak 0.50% 0.74% 0.98% 1.21% 1.45% 1.69% 1.93% 2.17% 2.40% 2.64%
danych 0.73% 0.97% 1.20% 1.44% 1.68% 1.92% 2.16% 2.39% 2.63% 2.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 726
Liczba ważnych kart:7 726
Frekwencja wyborcza:21.62%
Liczba głosów ważnych:7 414
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 1.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borkowice 3 754  655  655  624  18  2.88
Gielniów 3 886  607  607  574  12  2.09
Klwów 2 871  1 034  1 034  993  0.50
Odrzywół 3 326  957  957  936  0.75
Potworów 3 397  542  542  517  0.77
Przysucha 10 424  2 328  2 328  2 230  62  2.78
Rusinów 3 625  748  748  734  19  2.59
Wieniawa 4 459  855  855  806  10  1.24
Ogółem 35 742  7 726  7 726  7 414  137  1.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 46 33.58 0.62
SUSZYŃSKA Krystyna 31 22.63 0.42
SAJAK Paweł Ireneusz 4 2.92 0.05
WAWER Iwona Kamila 11 8.03 0.15
RYFIŃSKI Armand Kamil 16 11.68 0.22
NIECKARZ Magdalena 7 5.11 0.09
MACIEJEC Piotr 2 1.46 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 3 2.19 0.04
WIECZOREK Grzegorz 7 5.11 0.09
SŁOMKOWSKA Aleksandra 10 7.30 0.13