A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat siedlecki 

siedlecki
brak 0.48% 0.70% 0.91% 1.13% 1.34% 1.56% 1.77% 1.99% 2.20% 2.42%
danych 0.69% 0.90% 1.12% 1.33% 1.55% 1.76% 1.98% 2.19% 2.41% 2.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 896
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 928
Liczba ważnych kart:12 927
Frekwencja wyborcza:19.92%
Liczba głosów ważnych:12 549
% głosów ważnych:97.08%
Liczba głosów na listy komitetu:194
% 1.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domanice 2 109  396  396  381  1.31
Korczew 2 401  388  388  369  2.44
Kotuń 6 838  1 182  1 182  1 147  18  1.57
Mokobody 4 092  814  814  797  15  1.88
Mordy 4 985  985  985  947  20  2.11
Paprotnia 2 183  601  601  587  1.02
Przesmyki 2 869  641  640  619  1.13
Siedlce 13 473  2 651  2 651  2 590  68  2.63
Skórzec 5 964  1 146  1 146  1 107  15  1.36
Suchożebry 3 794  663  663  627  0.96
Wiśniew 4 550  1 064  1 064  1 050  0.48
Wodynie 3 719  706  706  683  1.02
Zbuczyn 7 919  1 691  1 691  1 645  13  0.79
Ogółem 64 896  12 928  12 927  12 549  194  1.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 82 42.27 0.65
SUSZYŃSKA Krystyna 16 8.25 0.13
SAJAK Paweł Ireneusz 4 2.06 0.03
WAWER Iwona Kamila 7 3.61 0.06
RYFIŃSKI Armand Kamil 25 12.89 0.20
NIECKARZ Magdalena 12 6.19 0.10
MACIEJEC Piotr 10 5.15 0.08
GALASIEWICZ Katarzyna 7 3.61 0.06
WIECZOREK Grzegorz 10 5.15 0.08
SŁOMKOWSKA Aleksandra 21 10.82 0.17