A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 0.40% 0.74% 1.08% 1.43% 1.77% 2.11% 2.45% 2.79% 3.14% 3.48%
danych 0.73% 1.07% 1.42% 1.76% 2.10% 2.44% 2.78% 3.13% 3.47% 3.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:261
% 2.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  123  2.03
Brochów 3 489  484  484  473  11  2.33
Iłów 4 979  871  871  844  0.83
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  13  1.97
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  32  3.82
Rybno 2 767  519  519  498  0.40
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  24  1.74
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  49  2.67
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  261  2.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 127 48.66 1.01
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 32 12.26 0.25
FLAKIEWICZ Marcin 20 7.66 0.16
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 5 1.92 0.04
BIEŃKOWSKI Krzysztof 22 8.43 0.17
BARAŃSKI Rafał Paweł 4 1.53 0.03
SZUMIATA Tadeusz 7 2.68 0.06
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 12 4.60 0.10
CIEŚLIK Grażyna Bożena 9 3.45 0.07
KUKIEŁKA Sylwia 23 8.81 0.18