A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 2.61% 3.07% 3.53% 3.98% 4.44% 4.90% 5.36% 5.82% 6.27% 6.73%
danych 3.06% 3.52% 3.97% 4.43% 4.89% 5.35% 5.81% 6.26% 6.72% 7.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:699
% 5.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  436  7.19
Brochów 3 489  484  484  473  25  5.29
Iłów 4 979  871  871  844  38  4.50
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  18  2.72
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  39  4.65
Rybno 2 767  519  519  498  13  2.61
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  50  3.63
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  80  4.36
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  699  5.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 491 70.24 3.90
KOSESKI Adam Waldemar 82 11.73 0.65
IWANIAK Ilona 29 4.15 0.23
REJMER Leszek 16 2.29 0.13
MALINOWSKA Teresa 28 4.01 0.22
MIĄSKO Krzysztof 8 1.14 0.06
ANDRYCHOWSKI Janusz 10 1.43 0.08
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 11 1.57 0.09
MAKAREWICZ Błażej 13 1.86 0.10
STĄSIEK Zbigniew 11 1.57 0.09