A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 1.00% 1.23% 1.45% 1.68% 1.90% 2.13% 2.35% 2.58% 2.80% 3.03%
danych 1.22% 1.44% 1.67% 1.89% 2.12% 2.34% 2.57% 2.79% 3.02% 3.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:311
% 2.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  197  3.25
Brochów 3 489  484  484  473  1.69
Iłów 4 979  871  871  844  10  1.18
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  12  1.82
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  12  1.43
Rybno 2 767  519  519  498  1.00
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  21  1.53
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  46  2.51
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  311  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 196 63.02 1.56
SUSZYŃSKA Krystyna 19 6.11 0.15
SAJAK Paweł Ireneusz 7 2.25 0.06
WAWER Iwona Kamila 11 3.54 0.09
RYFIŃSKI Armand Kamil 30 9.65 0.24
NIECKARZ Magdalena 6 1.93 0.05
MACIEJEC Piotr 9 2.89 0.07
GALASIEWICZ Katarzyna 7 2.25 0.06
WIECZOREK Grzegorz 5 1.61 0.04
SŁOMKOWSKA Aleksandra 21 6.75 0.17