A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 4.62% 6.92% 9.21% 11.51% 13.81% 16.11% 18.40% 20.70% 23.00% 25.29%
danych 6.91% 9.20% 11.50% 13.80% 16.10% 18.39% 20.69% 22.99% 25.28% 27.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:2 565
% 20.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  1 674  27.59
Brochów 3 489  484  484  473  79  16.70
Iłów 4 979  871  871  844  39  4.62
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  78  11.80
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  121  14.44
Rybno 2 767  519  519  498  30  6.02
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  174  12.64
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  370  20.15
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  2 565  20.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PITERA Julia Teresa 1 601 62.42 12.71
KOZŁOWSKI Jacek 588 22.92 4.67
RUSINOWSKA Beata Małgorzata 145 5.65 1.15
ŁUCZYCKI Andrzej 16 0.62 0.13
BERENT Przemysław 28 1.09 0.22
KIELEWICZ-KACZYŃSKA Magdalena 23 0.90 0.18
KRZEMIŃSKI Adam 33 1.29 0.26
MICHALSKA-WILK Marta Ewelina 29 1.13 0.23
KORDECKI Marek 34 1.33 0.27
LANC Elżbieta 68 2.65 0.54