A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 0.00% 0.25% 0.51% 0.76% 1.02% 1.27% 1.52% 1.78% 2.03% 2.29%
danych 0.24% 0.50% 0.75% 1.01% 1.26% 1.51% 1.77% 2.02% 2.28% 2.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:132
% 1.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  63  1.04
Brochów 3 489  484  484  473  12  2.54
Iłów 4 979  871  871  844  0.71
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  1.21
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  0.00
Rybno 2 767  519  519  498  1.20
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  16  1.16
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  21  1.14
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  132  1.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 52 39.39 0.41
CZARNECKI Norman Tomasz 22 16.67 0.17
PIÓRO Tomasz Grzegorz 9 6.82 0.07
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 12 9.09 0.10
GŁOWACKI Piotr 11 8.33 0.09
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 3 2.27 0.02
SMOSARSKA Dorota 9 6.82 0.07
KORZENIEWSKA Magdalena 9 6.82 0.07
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 1.52 0.02
CZYŻEWSKI Przemysław 3 2.27 0.02