A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
brak 32.17% 33.38% 34.59% 35.80% 37.01% 38.23% 39.44% 40.65% 41.86% 43.07%
danych 33.37% 34.58% 35.79% 37.00% 38.22% 39.43% 40.64% 41.85% 43.06% 44.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:4 502
% 35.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  1 952  32.17
Brochów 3 489  484  484  473  191  40.38
Iłów 4 979  871  871  844  372  44.08
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  249  37.67
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  307  36.63
Rybno 2 767  519  519  498  164  32.93
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  454  32.97
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  813  44.28
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  4 502  35.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 1 921 42.67 15.25
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 889 19.75 7.06
WARGOCKA Teresa Anna 81 1.80 0.64
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 133 25.17 9.00
PIŁKA Marian 158 3.51 1.25
TCHÓRZEWSKI Karol 29 0.64 0.23
GÓRSKA Agnieszka Beata 80 1.78 0.64
CICHOLSKA Anna Ewa 32 0.71 0.25
PŁOCHA Grzegorz 34 0.76 0.27
OLĘDZKA Anna 145 3.22 1.15