A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sokołowski 

sokołowski
brak 0.52% 0.71% 0.89% 1.08% 1.27% 1.46% 1.64% 1.83% 2.02% 2.20%
danych 0.70% 0.88% 1.07% 1.26% 1.45% 1.63% 1.82% 2.01% 2.19% 2.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 249
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 284
Liczba ważnych kart:10 282
Frekwencja wyborcza:22.24%
Liczba głosów ważnych:9 966
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:171
% 1.72%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sokołów Podlaski 15 379  3 870  3 870  3 765  90  2.39
Bielany 3 034  753  753  739  1.08
Ceranów 1 986  401  401  384  0.52
Jabłonna Lacka 4 000  840  840  812  0.74
Kosów Lacki 5 335  988  988  957  11  1.15
Repki 4 615  1 103  1 101  1 066  16  1.50
Sabnie 3 244  640  640  611  10  1.64
Sokołów Podlaski 4 985  1 012  1 012  985  21  2.13
Sterdyń 3 671  677  677  647  1.08
Ogółem 46 249  10 284  10 282  9 966  171  1.72
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 87 50.88 0.87
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 20 11.70 0.20
FLAKIEWICZ Marcin 10 5.85 0.10
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 10 5.85 0.10
BIEŃKOWSKI Krzysztof 10 5.85 0.10
BARAŃSKI Rafał Paweł 3 1.75 0.03
SZUMIATA Tadeusz 3 1.75 0.03
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 10 5.85 0.10
CIEŚLIK Grażyna Bożena 3 1.75 0.03
KUKIEŁKA Sylwia 15 8.77 0.15