A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sokołowski 

sokołowski
brak 0.75% 0.98% 1.20% 1.43% 1.65% 1.88% 2.10% 2.33% 2.55% 2.78%
danych 0.97% 1.19% 1.42% 1.64% 1.87% 2.09% 2.32% 2.54% 2.77% 3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 249
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 284
Liczba ważnych kart:10 282
Frekwencja wyborcza:22.24%
Liczba głosów ważnych:9 966
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:202
% 2.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sokołów Podlaski 15 379  3 870  3 870  3 765  113  3.00
Bielany 3 034  753  753  739  1.08
Ceranów 1 986  401  401  384  1.04
Jabłonna Lacka 4 000  840  840  812  20  2.46
Kosów Lacki 5 335  988  988  957  0.84
Repki 4 615  1 103  1 101  1 066  0.75
Sabnie 3 244  640  640  611  14  2.29
Sokołów Podlaski 4 985  1 012  1 012  985  17  1.73
Sterdyń 3 671  677  677  647  10  1.55
Ogółem 46 249  10 284  10 282  9 966  202  2.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 105 51.98 1.05
SUSZYŃSKA Krystyna 16 7.92 0.16
SAJAK Paweł Ireneusz 4 1.98 0.04
WAWER Iwona Kamila 10 4.95 0.10
RYFIŃSKI Armand Kamil 26 12.87 0.26
NIECKARZ Magdalena 6 2.97 0.06
MACIEJEC Piotr 4 1.98 0.04
GALASIEWICZ Katarzyna 1 0.50 0.01
WIECZOREK Grzegorz 11 5.45 0.11
SŁOMKOWSKA Aleksandra 19 9.41 0.19