A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sokołowski 

sokołowski
brak 0.52% 0.88% 1.23% 1.59% 1.95% 2.31% 2.66% 3.02% 3.38% 3.73%
danych 0.87% 1.22% 1.58% 1.94% 2.30% 2.65% 3.01% 3.37% 3.72% 4.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 249
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 284
Liczba ważnych kart:10 282
Frekwencja wyborcza:22.24%
Liczba głosów ważnych:9 966
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:189
% 1.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sokołów Podlaski 15 379  3 870  3 870  3 765  77  2.05
Bielany 3 034  753  753  739  1.08
Ceranów 1 986  401  401  384  0.52
Jabłonna Lacka 4 000  840  840  812  0.86
Kosów Lacki 5 335  988  988  957  23  2.40
Repki 4 615  1 103  1 101  1 066  15  1.41
Sabnie 3 244  640  640  611  25  4.09
Sokołów Podlaski 4 985  1 012  1 012  985  20  2.03
Sterdyń 3 671  677  677  647  12  1.85
Ogółem 46 249  10 284  10 282  9 966  189  1.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 104 55.03 1.04
CZARNECKI Norman Tomasz 16 8.47 0.16
PIÓRO Tomasz Grzegorz 9 4.76 0.09
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 10 5.29 0.10
GŁOWACKI Piotr 9 4.76 0.09
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 5 2.65 0.05
SMOSARSKA Dorota 2 1.06 0.02
KORZENIEWSKA Magdalena 10 5.29 0.10
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 6 3.17 0.06
CZYŻEWSKI Przemysław 18 9.52 0.18